جناب آقاي افراشته

 

حافظ گ

شوده ام، و چه زیباست فال تو

حتما قشنگ می شود امسال حال تو

با آن زبان فاخر و ایرانی اصیل

فرخنده باد روز و شب و ماه و سال تو

بهین فلکس

support site
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.