صحن مطهر امام خمینی

این پروژه از سال 1394 آغاز گردیده و هنوز در حال انجام است و شرکت ما با افتخار در این پروژه حضور دارد .


1396/11/09
بازگشت به فهرست