صحن مطهر حضرت زهرا

این پروژه از سال 1394 آغاز گردیده و هنوز در حال انجام است و شرکت ما با افتخار در این پروژه حضور دارد .


1396/10/28
بازگشت به فهرست