رولی
K-FLEX - عایق حرارتی

جزئیات

لوله ای
K-FLEX - عایق حرارتی

جزئیات

شانه تخم مرغی
K-FLEX - عایق صوتی

جزئیات

ملزومات نصب
K-FLEX - تجهیزات جانبی

جزئیات

کانال خرطومی آلومینیومی
SANA DUCT - کانال ها

جزئیات

کانال خرطومی PVC
SANA DUCT - کانال ها

جزئیات

کانال خرطومی کومبی
SANA DUCT - کانال ها

جزئیات

کانال خرطومی با عایق الاستومری
SANA DUCT - کانال ها

جزئیات

کانال خرطومی با عایق پلی استر
SANA DUCT - کانال ها

جزئیات