یزد لوله ---> یزد لوله (پنج لایه) ---> پنج لایه ---> زانو صفحه دار روپیچ پرسی

قیمت: 10,000 ریال


ردیف سایز کد
1 3/4 * 16 7040016
2 3/4 * 20 7040017