یزد لوله ---> یزد لوله (پنج لایه) ---> پنج لایه ---> حلقه استیل اتصالات پرسی
ردیف سایز کد
1 16 7080001
2 20 7080002
3 25 7080003
4 32 7080004