یزد لوله ---> یزد پوش فیت ---> یزد پوش فیت ---> بست سقفی (تی) ثابت روکش‏دار

قیمت: 10,000 ریال


ردیف سایز کد
1 50 9340030
2 75 9340031
3 110 9340032