یزد لوله ---> یزد پوش فیت ---> یزد پوش فیت ---> بست سقفی روکش دار

قیمت: 10,000 ریال


ردیف سایز کد
1 50 9340006
2 75 9340007
3 110 9340008
4 125 9340009
5 160 9340010