یزد لوله ---> یزد پوش فیت ---> یزد پوش فیت ---> بست دیواری روکش دار

قیمت: 10,000 ریال


ردیف سایز کد
1 50 9340001
2 75 9340002
3 110 9340003
4 125 9340004
5 160 9340005