یزد لوله ---> یزد پوش فیت ---> یزد پوش فیت ---> لوله بر و لوله پخ کن پایه دار
ردیف سایز کد
1 ---- 3130002