یزد لوله ---> یزد پوش فیت ---> یزد پوش فیت ---> بست دیواری

قیمت: 10,000 ریال


ردیف سایز کد
1 50 9330001
2 75 9330002
3 110 9330003
4 125 9330004
5 160 9330005