یزد لوله ---> یزد پوش فیت ---> یزد پوش فیت ---> رایزر سیفون پوش فیت
ردیف سایز کد
1 50 * 75 2300010
2 110 * 125 2300012