یزد لوله ---> یزد پوش فیت ---> یزد پوش فیت ---> سیفون سوکت دار
ردیف سایز کد
1 50 2290001
2 75 2290002
3 110 2290003