یزد لوله ---> یزد پوش فیت ---> یزد پوش فیت ---> سیفون سوکت دار

قیمت: 10,000 ریال


ردیف سایز کد
1 50 2290001
2 75 2290002
3 110 2290003