یزد لوله ---> یزد پوش فیت ---> یزد پوش فیت ---> سیفون یک تکه علم کوتاه

قیمت: 10,000 ریال


ردیف سایز کد
1 50 * 75 2290018
2 75 2290016
3 110 2290017