یزد لوله ---> یزد پوش فیت ---> یزد پوش فیت ---> سیفون

قیمت: 10,000 ریال


ردیف سایز کد
1 50 2260001
2 75 2260002
3 110*110 2260004
4 110*125 2260003