یزد لوله ---> یزد پوش فیت ---> یزد پوش فیت ---> زانویی بلند 87 درجه

قیمت: 10,000 ریال


ردیف سایز کد
1 110 2210011
2 125 2210012