یزد لوله ---> یزد پوش فیت ---> یزد پوش فیت ---> سه راه تبدیل 87 درجه
ردیف سایز کد
1 50 * 75 2230007
2 50 * 110 2230008
3 75 * 110 2230009
4 110 * 125 2230010