یزد لوله ---> یزد پوش فیت ---> یزد پوش فیت ---> سه راه 87 درجه

قیمت: 10,000 ریال


ردیف سایز کد
1 50 2220006
2 75 2220007
3 110 2220008
4 125 2220009
5 160 2220010