یزد لوله ---> یزد پوش فیت ---> یزد پوش فیت ---> سه راه 45 درجه

قیمت: 10,000 ریال


ردیف سایز کد
1 50 2220001
2 75 2220002
3 110 2220003
4 125 2220004
5 160 2220005