یزد لوله ---> یزد پایپ (تک لایه) ---> تک لایه ---> بست شیر مخلوط
ردیف سایز کد
1 20 6010001