یزد لوله ---> یزد پایپ (تک لایه) ---> تک لایه ---> بست دوتایی
ردیف سایز کد
1 20 6070007
2 25 6070008