یزد لوله ---> یزد پایپ (تک لایه) ---> تک لایه ---> شیر تک ضرب
ردیف سایز کد
1 20 6150001
2 25 6150002