یزد لوله ---> یزد پایپ (تک لایه) ---> تک لایه ---> زانو مغزی دار آچارخور
ردیف سایز کد
1 "1 * 32 6050004
2 3/4 * 32 6050005