یزد لوله ---> یزد پایپ (تک لایه) ---> تک لایه ---> اتصال مغزی دار با لایه پلیمری داخلی
ردیف سایز کد
1 1/2 * 20 6170001
2 1/2 * 25 6170002
3 3/4 * 25 6170003
4 "1 * 32 6170009