یزد لوله ---> یزد پایپ (تک لایه) ---> تک لایه ---> بوشن فلزی آچارخور
ردیف سایز کد
1 "1 * 32 6140005
2 1/1/4 * 40 6140006
3 1/1/2 * 50 6140007
4 "2 * 63 6140008
5 2/1/2 * 75 6140009