یزد لوله ---> یزد پایپ (تک لایه) ---> تک لایه ---> سه راه ساده

قیمت: 10,000 ریال


ردیف سایز کد
1 20 6210001
2 25 6210002
3 32 6210003
4 40 6210004
5 50 6210005
6 63 6210006
7 75 6210007