یزد لوله ---> یزد پایپ (تک لایه) ---> تک لایه ---> زانو 45 درجه

قیمت: 10,000 ریال


ردیف سایز کد
1 20 6030001
2 25 6030002
3 32 6030003
4 40 6030004
5 50 6030005
6 63 6030006