ماکروتکنیک ---> عایق الاستومری ---> ورقه ای ---> آلومینیم چسبدار

قیمت: 10,000 ریال


عـایق حرارتی ورقـه ای یکطـرف آلـومینیم و یکطـرف چسب

   این عایق هـا همزمان دارای روکش آلومینیـم جهت جلوگیری از اشعه ماوراء بنفش و چسب بـرای نصب سـریع و آسـان می بـاشد . ایـن عایقهـا در برابر آب و هوای بد ، نور خورشید و بخار آب مقاوم بوده وبه دلیل نقره ای بودن آلومینیم موجود در روکش ، نیـازی به رنگ کردن و پوشش ندارند .