ماکروتکنیک ---> عایق الاستومری ---> ورقه ای ---> پـشت چسبدار مـسلح

عـایق ورقـه ای پـشت چسبـدار مـسـلح

این روکش جهت نصب آسان و صرفه جویی در زمان کـار بوده و دارای کیفیت بسیـار بالایی در محل چسباندن می‌بـاشد. همچنین الیـاف موجود در این روکش باعث استحکام هر چه بیشتر چسب و عـایق کاری بهتر میشود .