ایزوپایپ ---> عایق حرارتی ---> تجهیزات ---> چسب مایع

چسب مایع

چسب ایزوگلو با کیفیت اروپایی دارای دو بسته بندی در حجمهای 900 و 3000 گرمی میباشد. این چسب کاملا سازگار برای اتصال عایق های ایزو پایپ به یکدیگر است .