ایزوپایپ ---> عایق حرارتی ---> لوله ای ---> شکافدار

قیمت: 10,000 ریال


عایق حرارتی لوله ای شکافدار

لوله هایی که در جهت طولشان قبـلا برش خورده اند و دارای نوار چسب و لبه ی همپوشانی چسبدار هستند. به طور چشمگیری زمان و هزینه کارگر برای نصب و اجرای عـایق را پـایین می آورد. محل اتصال لبـه های شکاف توسط نوار دو طرف چسبدار محکم ، کاملا به هم می چسبد . این عـایق ها برای سیستم هـای لولـه کشـی اجرا شده از قبل بهترین گزینه است .