ایزوپایپ ---> عایق حرارتی ---> لوله ای ---> روکش آلومینیوم

قیمت: 78,000 ریال


   عـایق لوله ای بـا روکش آلومینیوم

   عـایق لوله ای بـا روکش آلومیـنیوم جهت عـایق‌کـاری لوله‌ها از قطر 5/8 تا 4 اینچ در ضخامتهای 9  13 و 19 بکار برده می‌شود و برای استفـاده از عـایق در فضـای بیرونی مناسب بوده و از تـاثیر اشعـه ماورای بنفش و همچنین آسیـبهای فیـزیکـی در برابر عـایق محافظت میکند. همچنین این روکشها نیز دارای طول عمر بیشتر بوده و محصولات ایزو پـایـپ به بهترین روکشهـا بـا حداقل میزان سلفون غیرقابل اشتعال مجهز شده اند.

 

      ایـن عایقهـا دارای تنوع در روکشهـا به شرح ذیـل می‌باشد.

  • روکش آلومـینیـوم 130 میـکرون ( جهت فضـای خارجی )
  • روکش آلومینیوم 170 میکرون مسلح ( جهت فصای خارجی )
  • روکش آلومـینیـوم 240 میـکرون ( جهت فضـای خارجی )