ایزوپایپ ---> عایق حرارتی ---> رولی ---> آلومینیم چسبدار

قیمت: 10,000 ریال


   عایق حرارتی رولی یکطرف آلومینیم و یکطرف چسب

   این عایق هـا همزمان دارای روکش آلومینیـم جهت جلوگیری از اشعه ماوراء بنفش و چسب بـرای نصب سـریع و آسـان می بـاشد . ایـن عایقهـا در برابر آب و هوای بد ، نور خورشید و بخار آب مقاوم بوده وبه دلیل نقره ای بودن آلومینیم موجود در روکش ، نیـازی به رنگ کردن و پوشش ندارند .

 

  در ضمن شرکت ایـزو پـایـپ ایـن امکان را فـراهم نموده است که برحسب تقاضا و نیاز کارفرما ، اقدام به تولید عایقهای سفارشی نماید .