ایزوپایپ ---> عایق حرارتی ---> رولی ---> پشت چسبدار مسلح

قیمت: 10,000 ریال


روکش چسبدار مسلح

این روکش جهت نصب آسان و صرفه جویی در زمان کـار بوده و دارای کیفیت بسیـار بالایی در محل چسباندن می‌بـاشد. همچنین الیـاف موجود در این روکش باعث استحکام هر چه بیشتر چسب می‌باشد.