ایزوپایپ ---> عایق حرارتی ---> رولی ---> پشت چسبدار ساده

روکش چسبدار ساده

 عایقهای رولی برای عایق‌کاری کانالهـا و سطوح پهـن مناسب بوده و همچنین می‌ توان جهت استفاده برای لوله‌هـایی با قطر بیش از 76 سانت و برای صرفه‌جویی تا 40 درصد در هزینه استفاده کرد. این عایقها دارای یک لایه چسب می باشد که این روکش چسب جهت نصب آسـان و صرفه جویی در زمان کـار بوده و دارای کیفیت چسبندگی  بـالایـی در محل نصب می‌ باشد.