ماکروتکنیک ---> ساپورت ---> تجهیزات جانبی ---> براکت

قیمت: 10,000 ریال


براکت ها

براکت یکی از عناصر معماری و عضوی از سازه‌ها است که ممکن است از چوب، سنگ یا فلز ساخته شده باشد و بر روی دیوار نصب می‌شود تا وزنی را پشتیبانی یا تحمل کند.

براکت‌ها می‌توانند به عنوان تکیه‌گاه یک مجسمه، بالکن، تاق قوسی، گلشنه، تاقچه و… استفاده شوند. همچنین به عنوان یک عنصر تزئینی یا برای تحمل وزن به کار روند. دو وجه براکت یک زاویهٔ راست را تشکیل می‌دهند که یکی از آن‌ها به دیوار می‌چسبد و دیگری زیر سطح طرح‌ریزی‌شده جای می‌گیرد.

انواع براکت های ماکروتکنیک :

  • براکت L
  • براکت LSD
  • براکت Z
  • براکت ZSD
  • براکت VSD
  • براکت Beam Clamp