ماکروتکنیک ---> ساپورت ---> تجهیزات جانبی ---> پیچ و مهره

قیمت: 10,000 ریال


شرکت بازرگانی بهین فراز پایدار با عنوان تجاری بهین فلکس، نماینده انحصاری محصولات ماکروتکنیک ترکیه مفتخر به ارا‌ئه خدمات متنوع از این تج‍هیزات ، منجمله پیچ و مهره های این برند می‌باشد.