ماکروتکنیک ---> ساپورت ---> تجهیزات جانبی ---> پیچ خودکار

شرکت بازرگانی بهین فراز پایدار با عنوان تجاری بهین فلکس، نماینده انحصاری محصولات ماکروتکنیک ترکیه مفتخر به ارا‌ئه خدمات متنوع از این تج‍هیزات ، منجمله انواع پیچ خودکار می‌باشد.