ماکروتکنیک ---> ساپورت ---> پروفیل ---> پروفیل نوع U

قیمت: 10,000 ریال


   پروفیل نوع U :

   این ساپورت دارای کاربرد‌های زیادی در صنایع گوناگون بوده و به‌عنوان عنصر نگه‌دارنده و مونتاژ در سیستم‌های معلق نظیر کانال و لوله استفاده می‌شوند. تولید شده در ضخامت‌ و اندازه‌های مختلف بوده و سوراخ‌های موجود روی ساپورت باعث سهولت در نصب می‌شود. از این پروفیل نیز می‌توان به عنوان عامل زیرسری یا دستکی استفاده نمود. طول هر شاخه آن 2 متر و فاصله طولی سوراخ‌های آن 40 میلیمتر می‌باشد که امکان دسترسی هرچه بهتر نصب را فراهم می‌کند. و با دو ضخامت 3 و 4 میلیمتر موجود می‌باشد.