ماکروتکنیک ---> ساپورت ---> پروفیل ---> پروفیل نوع L

قیمت: 10,000 ریال


   پروفیل نوع L :

   ساپورت L شکل ماکروتکنیک دارای کاربرد‌های زیادی در صنایع گوناگون بوده و به‌عنوان عنصر نگه‌دارنده و مونتاژ در سیستم‌های معلق نظیر کانال و لوله استفاده می‌شوند. این محصول در ضخامت‌ و اندازه‌های مختلف بوده و سوراخ‌های موجود روی ساپورت باعث سهولت در نصب می‌شود. طول هر شاخه آن 2 متر و فاصله طولی سوراخ‌های آن 40 میلیمتر می‌باشد که امکان دسترسی هرچه بهتر نصب را فراهم می‌کند.