ماکروتکنیک ---> ساپورت ---> پروفیل ---> پروفیل نوع C

قیمت: 10,000 ریال


   ساپورت‌های ماکروتکنیک مکانیزمی است که بر طبق آن قابلیت نگهدارندگی سیستم‌های معلق اعم از تاسیسات مکانیکال و الکتریکال و سیستم‌های تقویت نیرو را فراهم می‌کند. تنوع این پروفیل در مدل‌های U,L,C با ابعاد و ضخامت‌های مختلف قابلیت ویژه‌ای را در تثبیت شبکه کانالکشی و مونتاژ سیستم لوله‌کشی افقی و عمودی و کلیه سیستم‌های معلق مهیا می‌کند. پروفیل‌های تثبیت کننده جایگزین که در سیستم‌های کانالکشی قابل استفاده است کاملاً منطبق بر استاندارد DW144 – TS EN1507 و SMACNA می باشد.

 

  پروفیل نوع C :

   ساپورت C شکل ماکروتکنیک به‌عنوان عنصر نگه‌دارنده و مونتاژ در سیستم‌های معلق نظیر کانال و لوله استفاده می‌شوند. این ساپورت‌ها به‌صورت تکی و یا متصل شده به قاب‌های دیگر قابل استفاده است. این ساپورت‌ها در 3 تایپ کوچک، متوسط و بزرگ به عنوان سیستم زیرسری و یا دستکی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

  • سایز کوچک یا همان C Framing 27/18 بوده و نمره پیچ آن M8 می‌باشد که تحمل بار‌های سبک را دارد.
  • سایز متوسط مدل C Framing 30/28 بوده و نمره پیچ آن M8 می‌باشد که تحمل بار‌های سبک ومتوسط را دارد.
  • سایز بزرگ یا همان C Framing 40/38 بوده و نمره پیچ آن M10 می‌باشد که تحمل بار‌های متوسط و سنگین را دارد.