ماکروتکنیک ---> ساپورت ---> فلنچ نصب کانال ---> نوار عایق هوابند

قیمت: 10,000 ریال


   نوار عایق هوابند :

 

   استفاده از این نوارها به منظور ایجاد هوابندی و مقاومت در برابر عوامل خارجی نظیر خاک، دود، روغن و حتی آب و از سویی دیگر کاهش نشت جریان هوا صورت می‌گیرد. این نوارها خود از دو نوع EPDM و Polietilen با ضخامت 5 میلیمتر و در عرض‌های 13.15.18.20 میلیمتر تولید می‌شود.