ماکروتکنیک ---> ساپورت ---> فلنچ نصب کانال ---> اتصالات

قیمت: 50,000 ریال


اتصالات فلنج‌ها (گیره‌ها-کلیپس‌ها) :

 

    از این محصول به منظور تثبیت و چفت کردن دو فلنج در دو سر کانال استفاده میگردد. جنس این محصول از فولاد گالوانیزه بوده و بر اساس کلاسه فشاری در دو نوع کلون دار (برای کلاسه A,B فشاری) و کلیپس پیچ‌دار (برای کلاسه C,D فشاری) موجود می‌باشد.

 

  همچنین نوع اتصالات کانال هوا و روش‌های نصب اتصال فلنج منطبق با استاندارد DW144/EN1507 می‌باشد.