• ریِیس هیت مدیره : مهندس علیرضا زارعی
    آدرس ایمیل: ceo@behinflex.com  
  • مدیر عامل : مهندس محسن صدق زاده
    آدرس ایمیل: cob@behinflex.com