سمینار مشترک شرکت ایزوپایپ یونان و نماینده انحصاری آنها در ایران

تاریخ :
1396/10/05سمینار مشترک شرکت ایزوپایپ یونان و نماینده انحصاری آنها ( شرکت بهین فلکس ) در ایران در تاریخ 96/10/5 با موفقیت برگزار گردید و سبد محصولات شرکت ایزوپایپ با حضور مدیر کارخانه و اعضای هیئت مدیره آن شرکت به مدعوین معرفی گردید.


بازگشت به فهرست