فلنج ماکروتکنیک

جزئیات

گوشه فلنج

جزئیات

اتصالات

جزئیات

نوار عایق هوابند

جزئیات

پروفیل نوع C

جزئیات

پروفیل نوع L

جزئیات

پروفیل نوع U

جزئیات

آویز

جزئیات

اسپرینکلر

جزئیات

Anchor Bolt

جزئیات

رول بولت

جزئیات

پیچ خودکار

جزئیات

پیچ و مهره

جزئیات

براکت

جزئیات

ماستیک

جزئیات

ساده

جزئیات

پشت چسبدار ساده

جزئیات

پشت چسبدار مسلح

جزئیات

روکش آلومینیوم

جزئیات

روکش سولار

جزئیات

آلومینیم چسبدار

جزئیات

روکش آلومینیوم

جزئیات

شکافدار

جزئیات

روکش سولار

جزئیات

دوقلو

جزئیات

ایزو چیپ

جزئیات

نوار درزگیر

جزئیات

نوار درزگیر آلومینیم

جزئیات

نوار عایق

جزئیات

چسب مایع

جزئیات

عایق صوتی

جزئیات

ساده

جزئیات

پشت چسبدار ساده

جزئیات

پـشت چسبدار مـسلح

جزئیات

روکش آلومینیوم

جزئیات

آلومینیم چسبدار

جزئیات

روکش آلومینیوم

جزئیات

شکافدار

جزئیات

دوقلو

جزئیات

لوله

جزئیات

بوشن

جزئیات

زانو 90 درجه

جزئیات

زانو تبدیل 90 درجه

جزئیات

زانو 45 درجه

جزئیات

سه راه ساده

جزئیات

سه راهی تبدیل

جزئیات

تبدیل

جزئیات

پل کوتاه بوشن دار

جزئیات

اتصال بوشن فلزی

جزئیات

بوشن فلزی آچارخور

جزئیات

اتصال مغزی دار با لایه پلیمری داخلی

جزئیات

اتصال مغزی دار

جزئیات

اتصال مغزی دار آچارخور با لایه پلیمری داخلی

جزئیات

زانو بوشن دار

جزئیات

زانو بوشن دار آچار خور

جزئیات

زانو بوشن دار بست دار

جزئیات

زانو بوشن دار دوقلو

جزئیات

زانو مغزی بست دار با لایه پلیمری داخلی

جزئیات

زانو مغزی دار آچارخور

جزئیات

سه راه بوشن دار

جزئیات

سه راه بوشن بست دار

جزئیات

شیر تک ضرب

جزئیات

شیر کشویی

جزئیات

مهره ماسوره

جزئیات

مهره ماسوره پلیمری

جزئیات

مهره ماسوره مغزی دار

جزئیات

بست دیواری ساده

جزئیات

بست دو قلو

جزئیات

بست دوتایی

جزئیات

بست شیر مخلوط

جزئیات

درپوش رزوه دار کوتاه

جزئیات

درپوش بلند کونیک دار

جزئیات

لوله یک سر سوکت

جزئیات

لوله دو سر سوکت

جزئیات

سه راه تبدیل 45 درجه

جزئیات

تبدیل

جزئیات

سه راه 45 درجه

جزئیات

سه راه بازدید

جزئیات

بوشن

جزئیات

درپوش تست

جزئیات

سه راه 87 درجه

جزئیات

سه راه تبدیل 87 درجه

جزئیات

زانویی کوتاه 87 درجه

جزئیات

زانویی 45 درجه

جزئیات

زانویی بلند 87 درجه

جزئیات

سیفون

جزئیات

سیفون بلند

جزئیات

سیفون یک تکه علم کوتاه

جزئیات

سیفون سوکت دار

جزئیات

رایزر سیفون پوش فیت

جزئیات

دریچه بازدید

جزئیات

عصایی پشت بام

جزئیات

بست سقفی

جزئیات

بست دیواری

جزئیات

استاپر

جزئیات

لوله بر و لوله پخ کن پایه دار

جزئیات

بست دیواری روکش دار

جزئیات

بست سقفی روکش دار

جزئیات

بست سقفی (تی) ثابت روکش‏دار

جزئیات

لوله پنج لایه

جزئیات

بوشن مساوی پرسی

جزئیات

بوشن تبدیل پرسی

جزئیات

بوشن روپیچ پرسی

جزئیات

بوشن توپیچ پرسی

جزئیات

زانو دیواری پرسی

جزئیات

زانو 90 مساوی پرسی

جزئیات

سه راه 90 دیواری پرسی

جزئیات

سه راه مساوی پرسی

جزئیات

سه راه تبدیل پرسی

جزئیات

مغزی و مغزی تبدیل

جزئیات

صفحه نصب

جزئیات

کلکتور نانو پات

جزئیات

جعبه کلکتور

جزئیات

درپوش کلکتور

جزئیات

شیر کلکتور

جزئیات

حلقه استیل اتصالات پرسی

جزئیات

زانو چپقی پرسی

جزئیات

سه راه 90 دیواری تبدیل پرسی

جزئیات

زانو صفحه دار توپیچ پرسی

جزئیات

زانو صفحه دار روپیچ پرسی

جزئیات

شیر زانویی کوپلی

جزئیات

شیر هواگیری

جزئیات

فوم لوله ای

جزئیات

رولی

جزئیات

لوله ای

جزئیات

شانه تخم مرغی

جزئیات

ملزومات نصب

جزئیات

کانال خرطومی آلومینیومی

جزئیات

کانال خرطومی PVC

جزئیات

کانال خرطومی کومبی

جزئیات

کانال خرطومی با عایق الاستومری

جزئیات

کانال خرطومی با عایق پلی استر

جزئیات

چسب ۳ کیلویی (s62)

جزئیات

چسب ۳ کیلویی (s63+100)

جزئیات

چسب کپسولی 11 کیلویی

جزئیات